top of page
GlowingEmbers-Emberd1.jpg

CONFLICTMANAGEMENT

ignite embers | prevent wildfires | light bonfires

CONFLICTEN

De gangbare, dominante gedachte over conflicten: ze zijn altijd ongewenst, negatief, pijnlijk en lastig. En daar knelt net het schoentje, want dit beeld legt ons heel wat beperkingen op. Net als vuur biedt een conflict de mogelijkheid tot zowel destructie (bosbranden, brandwonden, …) als opportuniteit (warmte, licht, voeding, …).


Een positieve attitude tegenover conflict is cruciaal om op de juiste manier te kunnen handelen. Als we conflicten als iets slechts zien, springen we in vlucht- of vechtmodus van zodra het naar de oppervlakte komt. En dan missen we kansen. Want pas als we een meer bewuste attitude toe zouden laten – waarbij we een conflict als bron van zowel destructie als groei zien – ontdekken we de keuzes die we hebben.


Als we de vuurmetafoor verder doortrekken, kunnen we allerlei dynamieken en tools ontdekken waarmee we het vuur gecontroleerd kunnen aanwakkeren of uitdoven. Water kan bijvoorbeeld zowel een vuur doven als een steekvlam creëren. Sommige vuurtjes worden gedoofd door ze af te sluiten van zuurstof, andere met chemische stoffen. Als we scherpstellen welke wegen naar productiviteit en opportuniteiten leiden in plaats van naar destructie, ontdekken we ook verschillende mogelijkheden om conflicten te managen.

Emberd helpt individuen, teams en organisaties om bewust en verbindend in conflict te gaan, middels individuele coachingtrajecten en in-company groepscoachings op maat.

Bridge Over River

IN-COMPANY GROEPSCOACHING

Mensen verschillen enorm: verschillende belangen, achtergronden, persoonlijkheden, opvattingen, .... In organisaties waar meerdere mensen samenwerken, hoeft het niet te verbazen dat er conflicten ontstaan. Als er te beperkend en negatief gekeken wordt naar deze conflicten, escaleren ze al snel en lopen de emoties veel te hoog op. Met alle ongewenste gevolgen van dien. Emberd ondersteunt bedrijven om medewerkers en leidinggevenden te ontplooiien tot conflictvaardige mensen die conflicten zien als opportuniteiten.

Mogelijke accenten bij in-company conflictmanagement groepscoachings:​

  • Onderliggende dynamieken van conflicten leren herkennen.

  • Meer kennis en inzichten verwerven over conflictescalatie.

  • Inzicht ontwikkelen in verschillende conflictstijlen en in de situaties waarin deze gepast zijn.

  • Bewustwording van de eigen belangen en van de belangen van andere medewerkers en de organisatie.

  • Conflicten tijdig zien aankomen en escalatie leren voorkomen (of net warm leren maken).

  • Een beter zicht krijgen op de rol van de leidinggevende in conflictsituaties.

  • Conflictvaardiger worden (door zelfreflectie, zelfmanagement, resultaatgericht communiceren, metacommunicatie, assertiviteit, ...).

  • Onderstromen (van onuitgesproken behoeftes, emoties en ideeën) in de communicatie met de andere partij naar boven brengen en begrijpen, zowel bij uzelf als bij de ander(en).

  • Verbindend en bewust leren communiceren.

campfire-camping-dark-night-c022814c3f17

"Conflict engenders fire, the fire of affects and emotions, and like every other fire it has two aspects, that of combustion and that of creating light."

Carl Gustav Jung

VRAAG JE BEHOEFTEANALYSE AAN

Zowel individuele coachingtrajecten, in-company groepscoachings als een combinatie van beide behoren tot de mogelijkheden. Twijfel je nog? Geen probleem!


Ik start met een behoefteanalyse om kennis te maken met jou/jouw organisatie en tegelijk de noden en wensen te capteren. Op basis daarvan werk ik een trajectvoorstel uit op maat. Zo link ik de individuele en/of groepscoachings optimaal aan jouw professionele context en aan herkenbare, realistische situaties. Bijvoorbeeld: leidinggeven, veranderingsprocessen, conflictvaardigheid als kerncompetentie, ontslag, belangenconflicten, machtsconflicten, sociaal-emotionele conflicten, ... 

bottom of page